Maten i samhället & kulturen

Maten, måltiderna och produktionen av mat är tätt sammanflätat med livet, samhället och kulturen. I rapporten nämner vi utvalda trender som beskriver hur samhället och maten hänger ihop och utvecklas tillsammans.